top of page

 

 

Forbudt Musikk på Kråkeslottet

 

Forbudt musikk på Kråkeslottet var en konsert i samarbeid med Kråkeslottet på Senja, MB Classics, Limbo Kollektiv Berlin og Ensemble Blå. Ensemble Blå er en distriktsmusikergruppa fra den blå byen Sortland. Klavertrioen består av Sindre Myrbostad på klaver, Lisa Isabel Holstad på cello og Anna-Sofia Ulfsax på fiolin.

Trioen opptrer jevnlig med det klassiske standardrepertoaret for klavertrio. De spiller også i Lofoten og Vesterålen symfoniorkester og ulike kammermusikalske konstellasjoner samt produksjoner for barn og unge. Trioen driver Sortland Kammermusikkserie og er svært aktive i Ny Musikkuka og i Sortland Kammerensemble.

På denne konserten ble det fremført musikk av Andrzej Panufnik som en del av Limbo-prosjektet. (Lifting Immortal Music Beyond Oblivion).

"Realisert under stipendprogrammet til kultur- og riksantikvaren – kultur på internett".

 

Musikken til komponister som har blitt forfulgt har vært et viktig fokus for pianisten Katarzyna Wasiak – medgründeren av LIMBO-kollektivet. Politisk og ideologisk forfølgelse har altfor ofte hindret marginaliserte komponisters å fortsette sitt arbeid. Heldigvis kan vi fortsatt finne materialene deres i en rekke arkiver. Bekymringen til LIMBO [dt. "Limbus", latin for "kant", "hem", "grense", angir i katolsk teologi to steder på kanten av helvete, hvor sjeler oppholder seg som er ekskludert fra himmelen uten egen skyld] Kollektive er å finne denne musikken, for å hente den frem fra arkivene og bringe den til live og ut til musikere og publikum.

 

Under andre verdenskrig ble ikke bare mange karrierer for musikere begrenset, men også livene til en rekke europeiske artister som ikke kunne klassifiseres innen politikk eller ideologi. Fortellinger om tiden ble på grunn av dette også ødelagt. Disse isolerte kunstnerne kan stå som et symbol for alle dem som har blitt undertrykt og dermed kastet ut i glemselen. I tillegg til den kunstneriske anerkjennelsen som deres arbeid fortjener, bør livsveiene og skjebnene til disse kunstnerne også gjøres aktuelle for å nå ut til folk folks i det 21. århundre og for å etablere sterkere referanser.

 

LIMBO-kollektivet er en forening med mennesker i alle aldre med bakgrunn fra feltene musikk, psykologi, videokunst, webdesign og musikkledelse. Under betegnelsen LIMBO – Lifting Immortal Music Beyond Oblivion – Kollektiv, kombinerer vi en rekke prosjekter og ulike tilnærminger for å kaste lys over glemt musikk og musikere. Et viktig element i kollektivet er en interaktiv nettside. I form av et Europakart viser kartet den enkelte komponists livsveier og kreative steder samt virke i en levende og engasjerende fremstilling. En av våre utfordringer her er å gjøre emnet tilgjengelig i en enkel, men unik form, som kombinerer musikk med temaer av største sosiale relevans. Det er absolutt en av de vanskeligste foretakene å håndtere temaer som forfølgelse, eksil, tortur og (industriell) utryddelse av mennesker. Samtidig er imidlertid disse temaene en avgjørende forutsetning for å utvikle forståelse for vårt samfunn og de demokratiske prinsippene for menneskerettigheter. Empati for den andre, selv om de er ulik i sin kulturelle bakgrunn, oppstår også fra en felles opplevelsesverden, som kan gjøres mulig i sitt mektigste forum gjennom musikk.

 


 

bottom of page