top of page

Europeiske Notespor

Prosjektet “Europeiske Notespor: fra Europa til Leipzig - fra Leipzig til Europa” fokuserer på musikkens rolle som en forbindende faktor gjennom Europas historie. Europa har opplevd perioder med frihet, likhet og brorskap, men også tider med vold, revolusjon og radikale politiske forandringer. Europa fortsetter å oppleve store utfordringer; i hele Europa blir det holdt intense diskusjoner om nasjonal identitet, felles europeiske verdier og borgeres og innbyggernes deltakelse i sosiale prosesser.

Europa in Leipzig – fra Leipzig til Europe

Europa er ikke statisk! Det skjer, det blir stadig skapt ved at innbyggerne møter hverandre, inngår samarbeid og kommuniserer.  Gjennom aktiv deltagelse innen kulturarv finner vi felles verdier som hjelper oss å møte hverandre, nærme hverandre og eksistere sammen på tvers av de forskjellige kulturer i europeiske land. Musikk er Europas felles språk, som står over de forskjellige lands egenart. Edvard Grieg, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis og Clara Schumann er strålende eksempler på virkelige europeere som ikke bare var kunstnere og fantastiske ambassadører, men også aktive borgere i både sine egne hjemland og i Europa som helhet. Alle tre var nært knyttet til Leipzig, og alle tre tok med seg erfaringene og kunnskapen fra denne byen inn i sin egen musikk som de tok med hjem. Arbeidene til disse musikerne kan hjelpe oss til å forstå de tidligere nevnte temaene som har stort emosjonelt innhold, og som fortsatt bekymrer oss. Å bygge på denne musikalske arven og utvikle den inn i framtiden betyr å verdsette og forstå den forbindende kraften som musikk har, dens enhet i mangfold. “Europeiske Notespor” stammer fra en overbevisning om at hvis vi deler vår kultur, vil vi berike både oss selv og andre.

I “Europeiske Notespor” har det vært utveksling av musikere mellom Litauen (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis), Norge (Edvard Grieg) og Tyskland (Clara Schumann), og det har blitt jobbet for å utvikle interesse i europeisk kulturarv.

Logo_Creative_Europe_bw_invert_foerdersa
EuropNote__Logo_L_white_vertical_norw.pn
bottom of page